مردم بریتانیا برای قدردانی از زحمات کادر درمان سازمان بهداشت و سلامت بریتانیا که در مبارزه با ویروس کرونا هستند، پنجشنبه شب ساعت هشت به کنار پنجره و بالکن‌های خانه‌‌هایشان رفتند و دست زدند.