زمین‌لرزه امروز، بزرگترین پس‌لرزه زلزله ۱۹ اردیبهشت بود

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی:

زلزله دقایق قبل در تهران به بزرگی ۴ ریشتر، پس لرزه‌ زمین لرزه ۵.۱ ریشتری اردیبهشت ماه تهران بود که تاکنون بزرگترین پس لرزه محسوب می‌شود.

وقوع پس لرزه‌ها می‌تواند در کاهش بزرگی زلزله تاثیرگذار باشد.