در آمد شركت ارتباط تصويری زوم در سه ماه دوم سال بيش از دو برابر شده است. دليل اصلی موفقيت اين كمپانی دريافت كمترين هزينه از شركت‌ها و نهادهای بزرگ و ارايه خدمات رايگان از طرف ديگر به مشتريانش است. در حال حاضر اين نرم افزار به دومين رتبه در بين نرم‌افزارهای مصرفی در بريتانيا رسيده است.