درصورتی‌که شرایط کسب‌و‌کارتان پس از ۱۴ جولای ۲۰۲۰ نامطلوب بوده است‌ شما می‌توانید برای دور دوم کمک هزینه خوداشتغالی در انگلستان تا قبل از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ اقدام نمایید