آرشیو برنامه مصرع

مجموعه ای از بهترین داستان های مثنوی مولوی برای علاقمندان به شعر و ادب پارسی
تولید و پخش از رادیو اینترنتی آوا
 
 
مصرع - فصل اول - قسمت اول
مصرع - فصل اول - قسمت دوم
مصرع - فصل اول - قسمت سوم
مصرع - فصل اول - قسمت چهارم
مصرع - فصل اول - قسمت پنجم
مصرع - فصل اول - قسمت ششم

رادیو آوا رسانه ای مستقل بوده
و به هیچ گونه حزب، شبه حزب، گروه و دسته سیاسی تعلق ندارد