آرشیو برنامه ریرا

برنامه ای با موضوع نگاهی به زندگی، بیانات و ندانسته های ما درباره هنرمندان دنیا
تولید و پخش از رادیو اینترنتی آوا

رادیو آوا رسانه ای مستقل بوده
و به هیچ گونه حزب، شبه حزب، گروه و دسته سیاسی تعلق ندارد