آرشیو دکلمه ها با صدای حمیرا معتمدی

تولید و پخش از رادیو آوا

رادیو آوا رسانه ای مستقل بوده
و به هیچ گونه حزب، شبه حزب، گروه و دسته سیاسی تعلق ندارد