لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

رادیو آوا .

رادیو آوا در حال تکمیل نیروی مجریگری و بازرگانی خود می‌باشد
برای اطلاعات بیشتر تماس با شماره
۰۷۹۶۶۳۶۶۷۶۳ – خانم یاسمن
تماس بگیرید