شما، قسمتی ست همسو با هدف پخش برنامه های شما در رادیو آوا و مشارکت مخاطبانی را می خواهد که به برنامه سازی رادیویی علاقمند هستند.
در همین راستا و با توجه به اشتیاق شنوندگان به برنامه های جدید دانستیم که با بهره گیری از ظرفیت پخش و اختصاص آن به برنامه سازان جوان فضای این رسانه را تغییر دهیم.
رادیو آوا در روز ساعتی از پخش خود را به برنامه هایی با عناوین مختلف «پخش آنچه شما ساخته‌اید» اختصاص داده است که تمامی بخش‌های آن از برنامک ها، برنامه ها و فایل های ارسالی شما مخاطبان و برنامه سازان تشکیل می‌شود.
در این زمان که تغییرات جدید در پخش رادیو آوا صورت میگیرد، فایل های متنوعی از طرف شما به دست ما می رسد، که در زمان هایی که اعلام میشود در رادیو آوا پخش و از طرف شنوندگان عزیز رادیو شنیده میشود.
برای ساخت برنامه های خود تنها باید به خط و روش کار رادیو آوا دقت کنید، رادیو آوا رسانه ای مستقل بوده و به هیچ گونه حزب، شبه حزب، گروه و دسته سیاسی تعلق ندارد، پس در ساخت برنامه های خود از موضوعات سیاسی، حزبی و تمسخرآمیز اجتناب کنید.
در ابتدای برنامه استفاده از جمله ای که نشان دهد این برنامه برای رادیو آوا با نشانی اینترنتی radioava.net ساخته شده است الزامیست، برای مثال پیش یا پس از معرفی خود و برنامه میتوان گفت شما شنونده رادیو آوا هستید، با ورود به وب سایت radioava.net میتوانید شنونده ما باشید.

فایل برنامه های خود را در فرمت MP3 به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

shoma@radioava.net